Polaroid Oro 2, 1997

Polaroid film on gold leaf
Polaroid Oro 2, 1997
9,8 x 7,9 in / 25 x 20 cm
edition of 1